Jika anda membeli rujukan ini untuk RUJUKAN Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41,
anda harus tahu;
>> Format F41 dan PTD 41 adalah sama
>> Semua komponen sama KECUALI soalan tambahan berkaitan TEKNOLOGI MAKLUMAT
>> Anda harus melakukan rujukan tambahan untuk TEKNOLOGI MAKLUMAT

Jualan PTD ini dibuka untuk calon F41 yang tidak mempunyai sebarang rujukan.
Tiada jaminan pulangan wang ditawarkan untuk jualan KHAS F41 ini (Julai 2013)


Halakan arrow mouse anda ke arah imej
   Pakej Basic        Pakej Super       Pakej Gold     Pakej Platinum


Diskripsi Prima


Nota Ringkas Khas GTP


Contoh Soalan Seksyen A


Contoh Soalan Seksyen B


Contoh Soalan Seksyen C


Contoh Soalan Seksyen D

Risalah
Pre PAC7 Contoh Esei Bahasa Melayu


7 Contoh Esei English


Nota Isu
Semasa


Pakej Soalan Matematik


Pakej Soalan Sahsiah dan Minat
  Harga Sebenar   RM 145
RM 245
RM 285 RM 345
Diskaun -RM 105
-RM 185
-RM 215
-RM 265
Harga Tawaran RM 40 RM 60 RM 70 RM 80
Value